Koolloos of Coloos

Welkom op mijn site

Even iets over mijzelf: Mijn naam is Jan Koolloos, ik ben geboren in 1941 in de gemeente Alkemade. Al vanaf 1965 woon ik in Heerenveen. Tot 1993 ben ik werkzaam geweest op de vliegbasis Leeuwarden als technisch specialist.

Hiernaast ziet u de boerderij aan de Vliet in Zoeterwoude. Deze werd van 1829 tot 1970 door Kooloos-en bewoond.

Mijne-stamboom - © Willem Vermandere

Coloos is een heel oude familienaam!

In de 15e eeuw komt deze naam al voor. Op 9 februari 1456 werd Abel Cooloos ingeschreven als poorter van Sint Winoksbergen. Deze vermelding staat op pagina 60 van het boek "Indices op de poorterboeken van Sint Winoksbergen over de periode 1389-1789", dat is geschreven door mejuffrouw Th. Vergriete in België.

Er staat: Cooloos Abel, 1456 spo 9, BB 41-206.
Hierin komt "spo" van sporkel en dat betekent sprokkelmaand (oftewel februari).
Sint Winoksbergen is het huidige Berques bij Duinkerken.

Een blik op het uitpluizen van de stamboom Coloos.

Doordat ik al vele jaren hiermee bezig ben en veel akten heb gelezen, heb ik van een aantal personen veel extra informatie verzameld. Deze akten worden toegevoegd en zijn gerelateerd aan de desbetreffende personen. Zoals bijvoorbeeld van ‘Jacob Jacobse‘ en ‘Constantia‘, die voorkomen onder het hoofdstuk Extra informatie dat u aan de linkerzijde ziet.Van (Ni)Colaus tot Koolloos

De aanleiding om de familie ‘uit te gaan zoeken‘ was (en is) de vraag ‘Wat betekent Koolloos?‘. In het gezin van 13 kinderen waarvan mijn opa de oudste was, noemde de ene helft zich Koolloos en de andere Kooloos.
In de geboorte-akten werd dit onderscheid al gemaakt! Op het bidprentje van mijn betovergrootvader staat Petrus Koloos, terwijl bij de doop Coloos werd geschreven.

Een enigszins aannemelijke verklaring voor de betekenis van de naam staat in het Woordenboek van de Familienamen in België en Frankrijk, dat is samengesteld door dr. Fr. Debrabandere. Op blz. 290: Colloz/Colo(o)s kan eventueel grafie zijn van (Ni)colaus. Omdat deze verklaring eenvoudig is, komt hij mij aannemelijk voor. Dus voorlopig houden we het op een patronimicum.

Van mijn verste voorvader in Nederland vond ik in een ondertrouwaantekening een vermelding van zijn geboorteplaats Ourn. Dit bleek Oeren te zijn. Oeren ligt in België op slechts enkele kilometers afstand van de tegenwoordige Franse grens en maakt deel uit van de fusiegemeente Alveringem. In het Rijksarchief van Brugge vond ik de doop van Jacob in Oeren met nog 2 broers en één zus. De eerste gegevens van de oudste voorvader die in Nederland woonde dateren uit 1664.

Bijna 30 jaar nadat ik begonnen was met familie-onderzoek was de aansluiting met de Coloos-en in de Zuidelijke Nederlanden een feit. Dit betekent, dat alle in Nederland levende en geleefd hebbende dragers van de familienaam Koolloos, hoe ook geschreven, uiteindelijk toch behoren tot de groep Coloos-en die tot de dag van vandaag voornamelijk wonen in Nord; het uiterste noordwesten van Frankrijk.

De religie van dit geslacht is roomskatholiek. Het wordt verder niet meer vermeld. Voor de schrijfwijze van de achternaam is uitgegaan van de notatie bij geb./doop of, indien niet gevonden, bij het huwelijk. De gegevens zijn voornamelijk afkomstig uit het Nationaal Archief in Den Haag en het Regionaal Archief Leiden.

Vormgeving door: Cool 64 Webdesign