Twee moorden binnen één gezin.

Mijn betovergrootvader Pieter Coloos trouwde met Marijtje van Immerseel. Haar ouders waren Jacobus van Immerseel en Cornelia Verdel. Dit verhaal gaat over Jacobus zijn vader Adrianus en diens halfzus Sura. Adrianus werd te Leiden rk gedoopt op 22 mei 1691 en zijn halfzus Sura op 5 november 1713....
Deze twee mensen werden vermoord!
Adrianus op 20 januari 1753 te Zoeterwoude in de Wijpoort, 61 jaar oud. Dat blijkt uit een huwelijkse bijlage van één van zijn kleinkinderen.

In het jaar 1821, den vijftienden der maand december, compareerden voor ons Charles Thomas van Goor den Oosterlink, eerst plaatsvervangend vrederegter van het canton Leijden no 3, geadsisteerd met den griffier van het canton Leijden Nb, Jan van der Zon, bouwman oud zeven en zestig jaren, wonende te Leijden; Jan Cornelis van Velzen bouwman oud zevenenzeventig jaren; Johannis van Tilburg bouwman oud drie en tachtig jaren; Leendert van Meurs bouwman oud vijf en zeventig jaren; Albert van Leeuwen bouwman oud vier en zeventig jaren; Teunus van Zeijl bouwman oud een en tachtig jaren en Adriaan Francken deurwaarder bij dit vredegeregt oud twee en zeventig jaren, de laatsten alle wonende onder Soeterwoude, welke voor ons verklaarden, zeer wel gekend te hebben de persoon van Jacobus van Immerzeel in leven eerst bouwman en daarna timmerman, gewoond hebbende en overleden te Soeterwoude én te weten dat deze persoon is geweest een wettig kind van Adrianus van Immerzeel gewoond hebbende en in het jaar 1753 onder Soeterwoude vermoord, welke Jacobus van Immerzeel bij gezegden zijnen vader Adrianus van Immerzeel heeft ingewoond tot op het ongelukkig omkomen van denselven zijnen vader; kunnende van dezen Jacobus van Immerzeel geen doopacte worden overlegd, alsoo de plaats en juiste tijd van zijne geboorte niet bekend is, sijnde hun mede bekend, dat hij nagelaten heeft drie kinderen, met namen Adrianus, Jacobus en Maria welke eerste mede overleden zijnde, nagelaten heeft twee kinderen genaamd Nicolaas en Cornelius [moet zijn Cornelia]

- Gevende de comparanten voor reden van wetenschap, hun bijzondere kennis en nabuurschap van beide de vader en zoon voormeld, terwijl de eerste comparant daarenboven verklaarde, dat deszelfs vader Arij van der Zon, als executeur in de nalatenschap van den broeder des voormelden Adrianus van Immerzeel, genaamd geweest Cornelis van Immerzeel te Maaslandsluis overleden, in voormelde kwaliteit rekening en verantwoording gedaan heeft aan de beide zonen van denzelven Adrianus van Immerzeel genaamd Jacobus als voren en Johannes, welke te Antwerpen woonde, en aan hem comparant, uit dien hoofde daarna onderscheiden diensten heeft bewezen - eindelijk verklaarden de comparanten, dat dezelve personen meermalen sonder onderscheid genoemd worden Immerzeel of van Immerzeel, gelijk het eerste blijkt uit de doodacte van de vader van Jacobus van Immerzeel, waarin hij genoemd word Adrianus Immerzeel ofschoon zij zelven zich noemden van Immerzeel -

Waarvan is opgemaakt deze acte, welke de comparanten met ons en den griffier hebben getekend, met uitzondering echter van Leendert van Meurs, welke verklaarde niet te kunnen schrijven. -

/getekend/
J. van der Zon, Jan C. van Velzen, Johannis van Tilburg, Aalbert van Leeuwen, Teunis van Zeijl, Adn Francken van Goor den Oosterlink, JBCP Can griffier.

Geregistreerd te Leijden den zeventienden december 1800 éénentwintig de iifolio 7 C6 ontvangen zestig cents met de verhogingen zonder renvooijen

/getekend/
Potgieter


Sura overleed in De Kaag en dat werd aangegeven op 07 juni 1737, 23 jaar oud. De tekst van de aangifte luidt:

Op den 7 junij 1737 acte pro deo gegeven aan Cornelis Cornelisse Ket wegens het leijk van Sura van Immerceel in de Cage op een wreede wijse vermoord, omme tot Sassem te begraven.

Wat is hier allemaal gepasseerd? Bestaat er een verband tussen de ene moord en de andere? Zullen deze moorden berecht zijn? Is er nog iets over terug te vinden? Mocht iemand van u meer weten over deze gebeurtenissen, dan verneem ik dat graag.

Al snel nadat bovenstaand verhaal op mijn site verscheen, ontving ik van Jan Immerzeel uit Noorwijkerhout een reactie waarin hij mij attent maakte op een link naar de rechtszaken tegen de moordenaars van Adriaan van Immerzeel beschreven in de Nederlandsche Jaarboeken november 1756. U komt dan terecht op blz. 1129. Indien u alles over deze zaak [en andere] wilt lezen, moet u beginnen op blz. 1101.

Het komt erop neer, dat drie broers resp. Jan (*27-10-1697), Willem (*31-10-1700) en Barent (*30-12-1703) van Zanten de daders waren. Zij waren geboren in Elst [Gld] en, afgaand op de lange lijst bekentenissen, beroeps-criminelen. Zij waren zonen van Jan Jansz van Santen en Petronella van der Horst.

Zij hadden op een zondagavond in januari 1753 ingebroken in de woning van Adriaan te Zoeterwoude Wijpoort. Zij dachten dat daar een rijk ‘klopje’ [vrome vrouw of begijn] woonde. Zij troffen echter Adriaan aan, die al in bed lag. Er ontstond een vechtpartij. Adriaan werd flink toegetakeld en uiteindelijk half opgehangen in zijn stal aan een zogenaamde karnmolen. Uit de akte van lijkschouwing bleek dat hij uiteindelijk door het touw om zijn nek was gestorven. Het relaas van de bekentenis van Willem is een verhaal vol smeuïge details.

Willem werd op een gruwelijke manier ter dood gebracht op het schavot achter het stadhuis van Rotterdam en de toeloop van het volk was zo groot, dat een man en een kind in het gedrang om het leven kwamen.
Jan, de broer van Willem werd in Gouda opgepakt en aldaar veroordeeld. Hij belandde ook op het schavot en zijn executie was zo mogelijk nog gruwelijker dan dat van zijn broer.
Het artikel vermeld niet, of de derde broer t.w. Barent ook is gearresteerd.

N.B. Het overlijden van Adriaan wordt vermeld in het overlijdensregister van de rk kerk op de 13e januari 1753 [register 6iii blz. 225]. Volgens de eeuwigdurende kalender was dat een zaterdag. Dat valt dan weer moeilijk te rijmen met de bekentenis van de moordenaars namelijk een zondagavond in januari 1753 tussen 10 en 11 uur. Waarschijnlijk heeft de pastoor zich een dag vergist. Adriaan zou dan overleden zijn op zondag 14 januari om 23.00 uur.

Hieronder volgt een deel-genealogie die loopt van de oudste voorvader van Maria, die met mijn betovergrootvader trouwde. Hierin zijn Adriaan en Sura in de generatie III.5 de kinderen nummer 2 en nummer 5.
Van deze familie heb ik meer gegevens ook van de vrouwelijke lijnen.

Geïnteresseert? Stuur mij dan een mailtje.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S V W Z
Aar, van der
Marijtje
Adriaans
Annetje
Adriaensdr
Kornelia
Maritgen
Adriaensz
Adriaen
Adriaen
Arij
Cornelis
Alewijnsz
Govert
Arentsdr
Barbara
Ariens
Marijtje
Pietertje
Ariensz
Dirck
Arisen
Adriaen
Arisse
Annetje
Bartholomeus
Arisz
Pieter
Bakker
Cornelis
Barthsdr
Sara Maria
Sara Maria
Boer
Maartje
Bol
Barbara
Bos
Cornelis
Capel, van
Gijsbert
Coloos
Christiaan
Petrus
Cornelis
Sura
Cornelisdr
Ariaantje
Maritgen
Cornelisse
Cornelia
Cornelisz
Adriaen
Cornelis
Rochus
Davoux
Maria Catrina
Dircksdr
Anna
Dirckx
Annetie
Geertje
Dircs
Aeltgen
Dirix
Maria
Dirks
Lena
Dirkse
Jannetje
Egmond, van
Pieter
Pieter
Egmont, van
Jan
Fiolen, van
Marijtje
Florisz
Michiel
Gerritsen
Dirck
Gerritsze
Anna
Goverts
Aloyn
Govertsz
Blaas
Hecken, van
Johanna Maria
Heijningen, van
Jacob
Hogendorp
Catharina
Nicolaus
Hubertsz
Bouwen
IJsbrandse
Marijtje
Immerseel
Adriaan
Adriaan
Adriaen
Adrianus
Aeltgen
Anna
Anna
Aplonia
Arij
Clementia
Cornelis
Jannitje
Maria
Maria
Theodora
Theodorus
Immerseel, van
Adriaen
Adriaen
Adriaen
Adrianus
Adrianus
Adrianus
Adrianus
Agnes
Annetje
Arij
Bartholomeus
Carolus Jacobus
Carolus Joannes
Cornelis
Cornelis
Dirck
Erckje
Geertje
Guilhelmus Henricus
Jacob
Jacoba
Jacobus
Jacobus
Jacobus Cornelis
Joanna Maria
Joannes
Joannes Baptista
Joannes Henricus
Joannes Henricus
Joannes Josephus
Kornelia
Margareta
Maria
Maria Barbara
Maria Catharina
Maria Dijmphna Francisca
Maria Dijmpne Francisca
Marijtje
Matthijs
Matthijs
Pietertje
Quilielmus Theodorus
Sara Maria
Sara Maria
Sura
Teodorus Franciscus
Theodorus
Jacobs
Maertje
Jacobsz
Cornelis
Jans
Agatha
Pieter
Jansz
Pieter
Klaasse
Catharina
Koenekoop
Annetie
Kors
Johannes
Klaas
Laan, van der
Arij
Leendert
Leendert Gerritsz
Cornelis
Leendertsdr
Maartje
Leeuwen, Van
Ariaantje
Catharina
Cornelis
Lourise
Nicolaus
Maertensz
Jan
Meer, van der
Aloyn
Blaas
Meij, van der
Cornelia
Maria
Michiel
Michielsz
Dirk
Moors
Petronella
Wilhelmus
Niens
Maria
Nierop, van
Johannes
Pieter
NN
Barbara
Noort, van
Cornelis
Hendrik
Maria
Onderwater
Annetje
Orlemans
Christiaan
Isabella
Overvlieth
Aechgen
Paret
Pieter
Pieters
Aechgen
Catharina
Maritgen
Pietersdr
Maria
Maritgen
Pietersz
Hendrik
Pieter
Raaphorst
Cornelia
Rochus
Grietje
Rosenburgh
Maritgen
Sijmonsdr
Annitgen
Sman, van der
Maritgen
Smetser
Cornelis
Sura
Spijkerman
Anna
Swanenburg
Lena
Vechter
Dirck
Maria
Veldhoven
Maria
Simon
Velthoven, van
Hendrina
Verdel
Cornelia
Cornelis
Maertje
Verkade
Anna
Dirk
Warmerdam, van
Maria
Wena, van
Annitgen
Willems
Cornelis
Gijsbert
Wouw, van
Grietje
Rochus
Zelst, van
Pieternella
Zijl, van
Agatha

Deel Genealogie van Adriaen Adriaensz van IMMERSEEL


Generatie I

 
I.1    Adriaen Adriaensz van IMMERSEEL (de Oude). Leenman van Hofstad Liesveld.
Geboren circa 1583 te Zoeterwoude.
Overleden 1666 te Zoeterwoude (bron: Volgens Oud Zoeterwoude overleden in 1666).
Zoon van Adriaen (Arij) Cornelisz IMMERSEEL.
Gehuwd vóór 1613.
Echtgenote is Barbara Arentsdr NN (I.2).
Geboren circa 1615.
Overleden te na 10-02-1662 [doopget.].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arij Adriaensz van IMMERSEEL (de Jonge) (II.1). Hij is in opvolging van zijn vader Ambachtsbewaarder van Zoeterwoude en woonde ad Vliet; hij was als Regter geseten in de Hoge Vierschaar van Rijnland in de jaren 1646-1652.
Geboren circa 1612 te Zoeterwoude (gezindte: RK).
Overleden in 1656 te Zoeterwoude (bron: oud Zoeterwoude).
Gehuwd vóór 1633 te Zoeterwoude.
Echtgenote is Maritgen Pietersdr PIETERS (II.2).
Geboren circa 1612 te Zoeterwoude.
Overleden circa 1656 te Zoeterwoude (bron: oud Zoeterwoude).
   2. m  Adriaen Adriaensz van IMMERSEEL (II.3).
Geboren circa 1614 te Zoeterwoude (gezindte: RK).
Overleden op 20-01-1674 te Zoeterwoude, Wijpoort (bron: dtb Zoeterwoude, rk reg. laatste sacramenten, aktenummer: 6iii-286).
Ondertrouwd op 29-04-1642 te Voorschoten (bron: oud Zoeterwoude).
Gehuwd op 11-05-1642 te Voorschoten.
Echtgenote is Aechgen Pieters OVERVLIETH (II.4).
Geboren circa 1615 te Voorschoten.
   3. v  Kornelia (Neeltgen) Adriaensdr van IMMERSEEL (II.6).
Geboren circa 1615 te Zoeterwoude.
Overleden vóór 1652.
Gehuwd op 05-06-1635 te Voorschoten.
Echtgenoot is Cornelis Willems van NOORT (II.5).
   4. v  Erckje van IMMERSEEL (II.8).
Geboren circa 1617 te Zoeterwoude.
Ondertrouwd op 05-05-1637 te Voorschoten.
Gehuwd op 24-05-1637 te Voorschoten.
Echtgenoot is Gijsbert Willems van CAPEL (II.7).
   5. v  Annetje Adriaans van IMMERSEEL (II.10).
Geboren circa 1624 te Zoeterwoude.
Gehuwd op 14-01-1652 te Leiden.
Echtgenoot is Aloyn Goverts van der MEER (II.9).
Geboren circa 1624.
Zoon van Govert Alewijnsz, zijn nageslacht voert de namen VAN DER MEER en VAN DER WOERT, en Maritgen Adriaensdr ROSENBURGH.
   6. v  Pietertje Ariens van IMMERSEEL (II.12). Zie info.
Geboren circa 1632 te Leiden (bron: huw.).
Overleden op 26-10-1677 te Stompwijk, in 't Westeinde (bron: HNA dtb Stompwijk RK, aktenummer: 1-276).
Gehuwd (1) op 22-04-1657 te Leiden.
Echtgenoot is Cornelis Jacobsz BOS (II.11).
Geboren circa 1632.
Overleden op 06-06-1673 te Zoeterwoude (bron: van der Meer).
Ondertrouwd (2) op 02-09-1674 te Stompwijk (bron: ARA dtb Stompwijk, aktenummer: 5:III-73).
Gehuwd op 23-09-1674 te Stompwijk.
Gehuwd voor de kerk op 20-09-1674 te Stompwijk (RK).
Echtgenoot is Blaas Govertsz van der MEER (II.13). Bouwman.
Geboren circa 1627 te Stompwijk?
Overleden na 12-1692.
Zoon van Govert Alewijnsz, zijn nageslacht voert de namen VAN DER MEER en VAN DER WOERT, en Maritgen Adriaensdr ROSENBURGH. {Hij was eerder ondertrouwd op 28-10-1651 te Stompwijk (bron: HNA dtb Stompwijk, aktenummer: 5:I-50), gehuwd op 13-11-1651 te Stompwijk met Ariaantje Cornelisdr Van LEEUWEN. Achternaam zie info Pietertje Immerseel, geboren circa 1627 te Stompwijk? Overleden op 20-03-1663 te Stompwijk (bron: HNA dtb Stompwijk RK, aktenummer: 1-247), dochter van Cornelis Leendert Gerritsz van LEEUWEN en Maritgen Cornelisdr van der SMAN. Hij was eerder ondertrouwd op 03-02-1664 te Stompwijk (bron: ARA dtb Stompwijk, aktenummer: 5:II-46), gehuwd op 17-02-1664 te Wassenaar, gehuwd voor de kerk op 17-02-1664 te Wassenaar (RK) met Grietje Rochus van WOUW. Geboren circa 1635, overleden op 11-08-1673 te Stompwijk, in de Meer (bron: HNA dtb Stompwijk RK, aktenummer: 1-270), dochter van Rochus Cornelisz van WOUW en Annitgen Sijmonsdr van WENA. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 08-11-1659 te Wassenaar (RK) met Bouwen Hubertsz. Geboren circa 1635, overleden circa 1663 te Wassenaar?}}
   7. m  Adriaen Arisen van IMMERSEEL, geboren circa 1633 te Zoeterwoude (zie II.14).
   8. m  Dirck Ariensz van IMMERSEEL, geboren circa 1640 (zie II.16).

Generatie II

 
II.14    Adriaen Arisen van IMMERSEEL.
Geboren circa 1633 te Zoeterwoude.
Overleden op 12-10-1670 te Zoeterwoude, Wijpoort (bron: dtb Zoeterwoude [datum is van laatste sacramenten], aktenummer: 6iii-235).
Zoon van Adriaen Adriaensz van IMMERSEEL (de Oude) (zie I.1) en Barbara Arentsdr NN (I.2).
Gehuwd vóór 1658.
Echtgenote is Maertje Jacobs VERDEL (II.15).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Adrianus van IMMERSEEL (III.1).
Geboren te van de Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 28-01-1661 te Zoeterwoude (getuige(n): Maerten Ariens en Claertje Ariens).
Overleden vóór? 1687 (bron: KOHIEREN van de 400e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4582)).
   2. m  Cornelis IMMERSEEL, geboren te Weipoort (zie III.2).
   3. m  Matthijs van IMMERSEEL (III.4).
Geboren te van de Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 23-07-1666 te Zoeterwoude (getuige(n): Claes Pieterse van Langevelt en Aeltie Cornelis) (bron: oud Zoeterwoude).
Overleden vóór 1670 te Zoeterwoude.
   4. m  Bartholomeus (Mees) Arisse van IMMERSEEL, geboren te Weipoort (zie III.5).
   5. m  Matthijs van IMMERSEEL (III.8).
Geboren te van de Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 08-12-1670 te Zoeterwoude (getuige(n): Claes Gerritse en Bartholomea Maria van Leeuwen) (bron: oud Zoeterwoude).
Overleden vóór? 1687 (bron: KOHIEREN van de 400e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4582)).
   6. v  Margareta (Grietie) van IMMERSEEL (III.10). Doopgetuige 1705.
Overleden op 16-09-1744 te Zoeterwoude, Weipoort (bron: dtb Zoeterwoude, rk overl.reg., aktenummer: 6iii-303).
Relatie.
Partner is Jan Maertensz van EGMONT (III.9).
   7. m  Jacob van IMMERSEEL (III.11).
Overleden vóór? 1687 (bron: KOHIEREN van de 400e penning van Rijnland (GAL, S.A.II inv.nr.4582)).

II.16    Dirck Ariensz van IMMERSEEL.
Geboren circa 1640.
Overleden op 01-09-1697 te Oude Wetering (bron: HNA Ga Alkemade [datum aang.], aktenummer: 7-8-8).
Zoon van Adriaen Adriaensz van IMMERSEEL (de Oude) (zie I.1) en Barbara Arentsdr NN (I.2).
Kinderen:
   1. v  Aeltgen Dircs IMMERSEEL (III.13).
Geboren circa 1644 te Oegstgeest?
Gehuwd op 12-09-1668 te Oegstgeest.
Echtgenoot is Pieter Jans PARET (III.12).
Geboren circa 1644 te Oegstgeest?
   2. v  Geertje Dirckx van IMMERSEEL (III.14).
Overleden op 29-11-1670 te Zoeterwoude, Wijpoort (bron: dtb Zoeterwoude rk reg. laatste sacramenten, aktenummer: 6iii-235).
   3. v  Aplonia IMMERSEEL (III.15). Vaderrelatie niet zeker.
Overleden op 07-12-1722 te Oude Wetering (bron: Ga Alkemade [datum is van aangeven], aktenummer: 7-91).

Generatie III

 
III.2    Cornelis IMMERSEEL.
Geboren te Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 16-04-1663 te Zoeterwoude (getuige(n): Jan Jacobsz [Verdel] en Maertje Cornelis) (bron: Oud Zoeterwoude).
Overleden circa 1727.
Zoon van Adriaen Arisen van IMMERSEEL (zie II.14) en Maertje Jacobs VERDEL (II.15).
Gehuwd vóór 1691.
Echtgenote is Maria Dirix VECHTER (III.3).
Geboren circa 1663 te Zouteveen (bron: oudzoeterwoude).
Dochter van Dirck Gerritsen VECHTER en Maartje Leendertsdr BOER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Adrianus IMMERSEEL (IV.1).
Geboren te Zoeterwoude, Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 26-10-1686 te Zoeterwoude (getuige(n): Mees Ariense (Immerseel) en Jeroentje Dirckx).
Overleden vóór? 1690.
   2. v  Theodora IMMERSEEL (IV.2).
Geboren te Zoeterwoude, Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 04-04-1689 te Zoeterwoude (getuige(n): Gerrit Dircksz en Marijtje Leenders) (bron: oudzoeterwoude).
Overleden vóór? 1693.
   3. m  Arij IMMERSEEL (IV.3).
Geboren te Zoeterwoude, Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 16-07-1690 te Zoeterwoude (getuige(n): Niesje Jacobs) (bron: oudzoeterwoude).
   4. v  Maria IMMERSEEL (IV.4).
Geboren te Zoeterwoude, Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 26-09-1692 te Zoeterwoude (getuige(n): Mees Arisse (immerseel) en Soetje Cornelis (Sura Smetser)) (bron: oudzoeterwoude).
Overleden vóór? 1697.
   5. m  Theodorus IMMERSEEL (IV.5).
Geboren te Zoeterwoude, Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 16-03-1693 te Zoeterwoude (getuige(n): Gerrit Dirkze en Marij Leenders) (bron: oudzoeterwoude).
   6. m  Jannitje IMMERSEEL (IV.6).
Geboren te Zoeterwoude, Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 28-04-1694 te Zoeterwoude (getuige(n): Leendert Dirkse en Jannitje Dirkx).
Overleden vóór? 1697.
   7. v  Anna IMMERSEEL (IV.7).
Geboren te Zoeterwoude, Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 28-01-1696 te Zoeterwoude (getuige(n): Jan Cornelisse en Barber Cornelisse) (bron: dtb Zoeterwoude, aktenummer: 6-).
Overleden vóór? 1700.
   8. v  Maria IMMERSEEL (IV.8).
Geboren te Zoeterwoude, Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 18-12-1697 te Zoeterwoude (getuige(n): Leendert Dirkxe en Annitje Cornelis) (bron: dtb Zoeterwoude, aktenummer: 6-).
   9. v  Anna IMMERSEEL (IV.9).
Geboren te Zoeterwoude, Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 17-09-1700 te Zoeterwoude (getuige(n): Jan Cornelisse en Barbertje Cornelis) (bron: dtb Zoeterwoude, aktenummer: 6-).
   10. v  Clementia IMMERSEEL (IV.10).
Gedoopt (RK) op 14-05-1702 te Leiden (getuige(n): Jurina Vechters en Petrus Leenderse) (bron: oudzoeterwoude).
   11. m  Adriaan IMMERSEEL (IV.11).
Gedoopt (RK) op 17-12-1703 te Leiden (getuige(n): Bartolomeus Immerseel, Magareta Immerseel) (bron: dtb Leiden, dopen Bakkersteeg, aktenummer: 292-).
Overleden vóór? 1705.
   12. m  Adriaan IMMERSEEL (IV.12).
Gedoopt (RK) op 17-01-1705 te Leiden (getuige(n): Bertholomeus van Immerseel, Margarita Arents van Immerseel) (bron: dtb Leiden dopen Bakkersteeg, aktenummer: 292 scan 76).

III.5    Bartholomeus (Mees) Arisse van IMMERSEEL. Stalknecht [vermeld bij overl. 2e vrouw].
Geboren te Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 25-02-1668 te Zoeterwoude (getuige(n): Jacob Dircksen [Verdel?] en Meesie Meesen).
Overleden op 19-02-1731 te Caag, Alkemade op 62-jarige leeftijd (bron: NA Ga Alkemade [datum is van aangeven], aktenummer: 10-17), begraven op 20-02-1731 te Sassenheim.
Zoon van Adriaen Arisen van IMMERSEEL (zie II.14) en Maertje Jacobs VERDEL (II.15).
Ondertrouwd (1) op 30-01-1688 te Leiden (bron: schepenhuwelijken, aktenummer: G-015v).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30-01-1688 te Leiden.
Gehuwd voor de kerk op 14-02-1688 te Zoeterwoude (RK).
Echtgenote is Sura (Saertje, Zura) Cornelis SMETSER, 21 jaar oud (III.6).
Geboren te Zoeterwoude, Weipoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 10-03-1666 te Zoeterwoude (getuige(n): Govert Dircksen en Trijntien Dirrickx) (bron: dtb Zoeterwoude, aktenummer: 6i-10).
Begraven op 09-04-1710 te Zoeterwoude op 44-jarige leeftijd (bron: dtb Leiden naar Buiten begraven, inv. 2065).
Dochter van Cornelis Adriaensz SMETSER en Annetie Dirckx KOENEKOOP.
Ondertrouwd (2) op 06-11-1711 te Leiden (bron: Leiden schepenhuwelijken inv. nr 204, aktenummer: H-220v).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 24-11-1711 te Leimuiden.
Gehuwd voor de kerk op 23-11-1711 te Leiden (RK).
Echtgenote is Anna (Antje) Dircksdr VERKADE (III.7). Doopgetuige op 4-3-1735.
Geboren 00-00-1680 te Alkemade.
Overleden op 11-01-1768 te Leiden (bron: Ga Leiden 1755-1780 [datum is van aangeven], aktenummer: scan 316), begraven te Leiden, Valken Bolwerk (bron: dtb Leiden, begraven 1765-1785).
Dochter van Dirk Michielsz VERKADE en Maria Pietersdr van WARMERDAM. {Zij was eerder ondertrouwd op 30-10-1705 te Alkemade, gehuwd op 24-11-1705 te Rijnsaterwoude met Jacob van HEIJNINGEN. Geboren circa 1680 te Rijnsaterwoude, overleden vóór 1711 te Leimuiden.}
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Sura van IMMERSEEL (IV.13).
Gedoopt (RK) op 30-12-1688 te Leiden (getuige(n): Anna Dircs en Jan Smetser) (bron: dtb Leiden, dopen Utrechtsche Veer 1646-1788, aktenummer: inv.nr 302).
Overleden te Leiden op 20-jarige leeftijd, begraven op 13-11-1709 te Zoeterwoude? (bron: dtb Leiden naar buiten begraven, aktenummer: inv.nr. 2065).
   2. m  Adrianus van IMMERSEEL, geboren te Zoeterwoude Rijn (zie IV.14).
   3. m  Cornelis van IMMERSEEL (IV.16). Ongehuwd overleden.
Geboren te Zoeterwoude, Rijn, gedoopt (RK) op 18-12-1693 te Leiden (getuige(n): Barbara Smetsing (Smetser) en Jacob Immerseel) (bron: dopen statie Appelmarkt, inv. 287).
Overleden op 29-01-1763 te Maassluis op 69-jarige leeftijd (bron: testament, zie huw.info bij neef Jacobus), begraven op 03-02-1763 te Maassluis (bron: Ga Maassluis [datum is van aangeven], aktenummer: 4iii scan 44).
Uit het tweede huwelijk:
   4. v  Sara Maria Barthsdr van IMMERSEEL (IV.17).
Geboren te Zoeterwoude, Rijn, gedoopt (RK) op 17-11-1712 te Leiden (getuige(n): Barbara van Bancken en Cornelis van Immerseel loco Adriaen van Immerseel en Barbara Smetser) (bron: Leiden, statie Jezuieten inv. 306).
Overleden te Zoeterwoude, 109 dagen oud, begraven op 06-03-1713 te Zoeterwoude (bron: dtb Leiden, buiten begraven, inv. 2065).
   5. v  Sara Maria (Zura) Barthsdr van IMMERSEEL (IV.18). "op wrede zijze vermoord", gaf in febr. 1737 het overlijden van haar vader aan.
Gedoopt (RK) op 05-11-1713 te Leiden (getuige(n): Barbara Smetsers en Adrianus Immerseel) (bron: dtb Leiden, St-Jorissteeg 1670-1802, aktenummer: inv. 295).
Overleden op 07-06-1737 te De Kaag op 23-jarige leeftijd (aangifte door: Cornelis Cornelisse Ket) (bron: Ga Alkemade [datum is van aangeven], aktenummer: 14-5), begraven te Sassenheim (bron: aangifte).
   6. v  Jacoba van IMMERSEEL (IV.19).
Geboren te Zoeterwoude, gedoopt (RK) op 13-12-1716 te Leiden (getuige(n): Elisabetha van Heijningen en Cornelis Vercaeren) (bron: dopen statie Kuipersteeg, inv. 299).
   7. v  Agnes (Engelina) van IMMERSEEL (IV.20).
Gedoopt (RK) op 18-02-1719 te Leiden (getuige(n): Appollonia Verkaren en Cornelis Verkaeren) (bron: statie Kuipersteeg, inv. 299).
Overleden op 01-04-1775 te Leiden op 56-jarige leeftijd, begraven te Leiden, Papegaaijs Bolwerk (bron: Ga Leiden).
   8. m  Jacobus van IMMERSEEL (van Heijninge) (IV.21). Alias vermeld in testament van halfbroer Cornelis.
Geboren te De Kaag, gedoopt (RK) op 09-08-1722 te Rijpwetering (getuige(n): Michiel Dirks Verkade en Duijfie Dirks Verkade) (bron: dtb Alkemade, aktenummer: 16-384).
Overleden ?1759-1761 te De Kaag? (bron: zie info).
   9. m  Theodorus van IMMERSEEL (IV.22).
Geboren te De Kaag (bron: doop), gedoopt (RK) op 22-12-1724 te Rijpwetering (getuige(n): Dirk Chile Verkade en Maria Dirks Verkade) (bron: dtb Alkemade, aktenummer: 16-404).
Overleden op 09-01-1725 te De Kaag, 18 dagen oud (bron: Ga Alkemade [datum is van aangeven], aktenummer: 7-203).
   10. m  Adrianus van IMMERSEEL (IV.23).
Geboren te De Kaag (bron: doop), gedoopt (RK) op 19-10-1728 te Rijpwetering (getuige(n): Cornelis van Immerseel, Maria Dirkse Verkade) (bron: dtb Alkemade, aktenummer: 16-453).
Overleden op 22-10-1736 te De Kaag op 8-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Cornelisse van Abenes [aangever]) (bron: Ga Alkemade [datum is van aangeven], aktenummer: 13-), begraven te Sassenheim (bron: aangifte).

Generatie IV

 
IV.14    Adrianus van IMMERSEEL. Vermoord door de gebroeders van Zanten uit Elst (bron: Oudzoeterwoude).
Geboren te Zoeterwoude Rijn, gedoopt (RK) op 22-05-1691 te Leiden (getuige(n): Cornelis van Immerseel en Maria Dirx (Vechter)) (bron: dtb Leiden, dopen Appelmarkt 1664-1710, aktenummer: inv. 287).
Overleden op 13-01-1753 te Zoeterwoude Wijpoort op 61-jarige leeftijd (bron: dtb Zoeterwoude, overl. rk kerk, aktenummer: 6iii-255), begraven op 22-01-1753 te Zoeterwoude (bron: dtb Zoeterwoude, begraven NDG kerk, aktenummer: 4-27v).
Zoon van Bartholomeus (Mees) Arisse van IMMERSEEL (zie III.5) en Sura (Saertje, Zura) Cornelis SMETSER (III.6).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 06-10-1722 te Antwerpen (RK).
Echtgenote is Maria NIENS (IV.15).
Overleden <26-6-1751 te Antwerpen?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes Baptista van IMMERSEEL (V.1).
Gedoopt (RK) op 13-11-1722 te Antwerpen (getuige(n): Joannes Smetser cujus loco stetit Petrus de Visscher en Maria Hugo) (bron: dtb Antwerprn dopen O.L.V. par. 1718-1731, aktenummer: fol. 101 li).
Overleden te Antwerpen, Kiepdorp op 10-jarige leeftijd (bron: tekst begr.), begraven op 27-07-1733 te Antwerpen (bron: dtb Antwerpen begr. St Jacobuspar. 1729-1778, aktenummer: fol. 17 li).
   2. m  Joannes Henricus (Jan) van IMMERSEEL, gedoopt (RK) op 01-12-1724 te Antwerpen (zie V.2).
   3. v  Maria Barbara van IMMERSEEL (V.5).
Gedoopt (RK) op 21-03-1726 te Antwerprn (getuige(n): Theodorus Visscher en Maria Hugo) (bron: dtb Antwerpen dopen O.L.V. par. 1718-1731, aktenummer: fol. 189 re).
   4. m  Teodorus Franciscus van IMMERSEEL (V.6).
Gedoopt (RK) op 18-12-1728 te Antwerpen (getuige(n): Teodorus Millius en Joanna Sanders) (bron: dtb Antwerpen dopen O.L.V. par. 1718-1731, aktenummer: fol. 248 li).
   5. m  Jacobus Cornelis (Jacob) van IMMERSEEL, gedoopt (RK) op 18-05-1731 te Antwerpen (zie V.7).
   6. v  Maria Catharina van IMMERSEEL (V.10).
Gedoopt (RK) op 11-02-1734 te Antwerpen (getuige(n): Paulus de Los Rios en Maria Catharina Deles) (bron: dtb Antwerpen dopen O.L.V. par. 1731-1745, aktenummer: fol. 44 re).

Generatie V

 
V.2    Joannes Henricus (Jan) van IMMERSEEL.
Gedoopt (RK) op 01-12-1724 te Antwerpen (getuige(n): Henricus van Welhuijsen en Maria Catharina de Naeijer) (bron: dtb Antwerpen dopen O.L.V. par. 1718-1731, aktenummer: fol. 157 li).
Overleden op 05-02-1798 om 20.00 uur te Antwerpen, Kipdorp op 73-jarige leeftijd (aangifte door: Guillaume Theodor van Immerseel [zoon] en Joseph Verschueren) (bron: BS Antwerpen overlijden 1797-1799, aktenummer: 737).
Zoon van Adrianus van IMMERSEEL (zie IV.14) en Maria NIENS (IV.15).
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 29-04-1754 te Antwerpen (RK).
Echtgenote is Maria Catrina DAVOUX (V.3).
Overleden te Antwerpen, Kipdorp (bron: tekst begraven), begraven op 07-11-1775 te Antwerpen, Sint Jacobus kerk in 't trouwkoor (bron: dtb Antwerpen, begr, Sint Jacobus par. 1729-1778, aktenummer: fol. 185 re).
Gehuwd voor de kerk (2) op 51-jarige leeftijd op 24-09-1776 te Antwerpen (RK).
Echtgenote is Isabella ORLEMANS, 24 jaar oud (V.4).
Gedoopt (RK) op 06-01-1752 te Antwerpen (getuige(n): Petrus Somers et Elisabetha van Hecken) (bron: dtb Antwerpen dopen St. Walburgapar. 1739-1755, aktenummer: fol. 191 li).
Overleden op 14-04-1812 om 09.30 uur te Antwerpen op 60-jarige leeftijd (aangifte door: Augustin Joseph Krieck en Martin Decraeu) (bron: BS Antwerpen, overlijdensregister 1812, aktenummer: 1414).
Dochter van Christiaan ORLEMANS en Johanna Maria van HECKEN.
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Joanna Maria van IMMERSEEL (VI.1).
Gedoopt (RK) op 14-08-1777 te Antwerpen (getuige(n): Joannes Cornelius van Gingelen en Joanna Maria van Hecken) (bron: dtb Antwerpen dopen St. Jacobuspar. 1772-1787, aktenummer: fol. 90 re).
Overleden op 05-11-1806 om 21.00 uur te Antwerpen op 29-jarige leeftijd (bron: BS Antwerpen, overlijdensregister 1806, aktenummer: 2224).
   2. m  Quilielmus Theodorus van IMMERSEEL (VI.2). Gaf overlijden aan van zijn vader en wist de namen van grootouders niet.
Geboren op 09-03-1779 om 07.00 uur te Antwerpen, Kipdorp (bron: doop), gedoopt (RK) op 09-03-1779 te Antwerpen (getuige(n): Guilielmus Sergijsels en Maria Dorothea Huijsmans) (bron: dtb Antwerpen dopen St. Jacobuspar. 1772-1787, aktenummer: fol. 122 li).
Overleden circa 1824.
   3. m  Carolus Jacobus van IMMERSEEL (VI.3).
Geboren op 23-10-1780 om 20.00 uur te Antwerpen, in 't Kipdorp (bron: doop), gedoopt (RK) op 24-10-1780 te Antwerpen (getuige(n): Corolus Borromaeus Herreijns en Barbara Michielsens) (bron: dtb Antwerpen dopen St. Jacobuspar. 1772-1787, aktenummer: fol. 172 li).
Overleden op 18-09-1781 om 02.00 uur te Antwerpen, 330 dagen oud (bron: dtb Antwerpen, overl. St Jacobuspar. 1779-1796, aktenummer: fol. 21 li), begraven op 20-09-1781 te Antwerpen (bron: tekst overl.).
   4. m  Carolus Joannes van IMMERSEEL (VI.4).
Geboren op 11-07-1782 om 02.00 uur te Antwerpen (bron: doop), gedoopt (RK) op 11-07-1782 te Antwerpen (getuige(n): Carolus Hereijns en Maria Joanne Somers) (bron: dtb Antwerpen dopen St. Jacobuspar. 1772-1787, aktenummer: fol. 207 li).
   5. v  Maria Dijmpne Francisca van IMMERSEEL (VI.5).
Geboren op 02-05-1784 om 03.00 uur te Antwerpen (bron: doop), gedoopt (RK) op 02-05-1784 te Antwerpen (getuige(n): Franciscus Somers en Marie Dijmpne Stevens) (bron: dtb Antwerpen dopen St. Jacobuspar. 1772-1787, aktenummer: fol. 264 li).
Overleden op 11-11-1791 om 17.00 uur te Antwerpen op 7-jarige leeftijd (bron: dtb Antwerpen, overl. St Jacobuspar. 1779-1796, aktenummer: fol. 98 re), begraven op 13-11-1791 te Antwerpen (bron: tekst overl.).
   6. m  Joannes Josephus van IMMERSEEL (VI.6).
Geboren op 27-01-1786 om 01.00 uur te Antwerpen (bron: doop), gedoopt (RK) op 27-01-1786 te Antwerpen (getuige(n): Joannes Josephus Witdoeck en Anna Teresia van Coestsom) (bron: dtb Antwerpen, dopen St. Jacobspar. 1772-1787, aktenummer: fol. 314 re).
Overleden op 22-12-1786 om 02.00 uur te Antwerpen, 329 dagen oud (bron: dtb Antwerpen overl. St. Jacobuspar 1779-1796, aktenummer: fol. 59 li), begraven op 24-12-1786 te Antwerpen (bron: tekst overl.).
   7. m  Joannes Henricus van IMMERSEEL (VI.7).
Geboren op 02-01-1788 om 10.00 uur te Antwerpen (bron: doop), gedoopt (RK) op 02-01-1788 te Antwerpen (getuige(n): Joannes Josephus Witdoeck en Elisabeth van Strijp) (bron: dtb Antwerpen dopen St. Jacbuspar. 1788-1796, aktenummer: fol. 1 re).
Overleden op 16-09-1794 om 03.00 uur te Antwerpen op 6-jarige leeftijd (bron: dtb Antwerpen begr. St Jacobuspar. 1179-1796, aktenummer: fol. 125 li), begraven op 17-09-1794 te Antwerpen (bron: tekst overl.).
   8. m  Guilhelmus Henricus van IMMERSEEL (VI.8).
Geboren op 23-10-1790 om 19.00 uur te Antwerpen (bron: doop), gedoopt (RK) op 23-10-1790 te Antwerpen (getuige(n): Guilhelmus Claessens en Maria Dijmpna Stevens) (bron: dtb Antwerpen dopen St. Jacobuspar. 1799-1796, aktenummer: fol.80 li).
Overleden op 25-10-1790 om 19.00 uur te Antwerpen, 2 dagen oud (bron: dtb Antwerpen overl. St Jacobuspar. 1779-1796, aktenummer: fol. 88 li), begraven op 26-10-1790 te Antwerpen (bron: tekst overl.).
   9. v  Maria Dijmphna Francisca van IMMERSEEL (VI.9).
Geboren op 19-07-1794 om 01.00 uur te Antwerpen (bron: doop), gedoopt (RK) op 19-07-1794 te Antwerpen (getuige(n): Franciscus Somers en Maria Dijmphna Stevens) (bron: dtb Antwerpen dopen St. Jacobuspar. 1788-1796, aktenummer: fol. 196 re).

V.7    Jacobus Cornelis (Jacob) van IMMERSEEL.
Gedoopt (RK) op 18-05-1731 te Antwerpen (getuige(n): Cornelius van Immerseel en Joanna Maria van den Nieuwendorpe) (bron: dtb Antwerpen dopen O.L.V. parochie 1718-1731, aktenummer: fol. 285 re).
Overleden op 05-06-1782 te Zoeterwoude Dorp op 51-jarige leeftijd, begraven op 11-06-1782 te Zoeterwoude (bron: NA Ga Zoeterwoude [datum is van aangeven], aktenummer: 7viii).
Zoon van Adrianus van IMMERSEEL (zie IV.14) en Maria NIENS (IV.15).
Ondertrouwd (1) op 25-05-1753 te Zoeterwoude (bron: HNA dtb Zoeterwoude, aktenummer: 9-).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-06-1753 te Zoeterwoude.
Gehuwd voor de kerk op 11-06-1753 te Zoeterwoude (RK).
Echtgenote is Maria (Marijtje) van der MEIJ, 31 jaar oud (V.8).
Geboren te Zoeterwoude, gedoopt (RK) op 15-05-1722 te Leiden (getuige(n): Jacob Smetser en Barbara Smetser) (bron: DTB Leiden Doopboek RK Bakkersteeg).
Overleden op 12-02-1766 te Hazerswoude op 43-jarige leeftijd (bron: Ga Hazerswoude [datum is van aangeven], aktenummer: 3iv scan 35).
Dochter van Michiel (Chiel) Florisz van der MEIJ en Lena Dirks SWANENBURG.
Ondertrouwd (2) op 19-06-1767 te Zoeterwoude (bron: HNA Ga Zoeterwoude, aktenummer: 3-47).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 05-07-1767 te Zoeterwoude.
Gehuwd voor de kerk op 05-07-1767 te Zoeterwoude (RK).
Echtgenote is Cornelia VERDEL, 21 jaar oud (V.9).
Gedoopt (RK) op 29-07-1745 te Zoeterwoude (getuige(n): Cornelis Cornelisse Raaphorst en Cornelia Janse Raaphorst) (bron: HNA dtb Zoeterwoude, aktenummer: 6-156).
Overleden op 13-12-1800 te Leiden op 55-jarige leeftijd (bron: Huwelijksbijlage Marijtje Immerseel (1816)).
Dochter van Cornelis Cornelisz VERDEL, pachter van de boerderij van "Dever", arbeijdsman 1757,, en Cornelia (Neeltje) Cornelisse RAAPHORST. {Zij is later ondertrouwd op 13-11-1789 te Leiden (bron: GAL schepenhuwelijken, aktenummer: O-094v), gehuwd op 44-jarige leeftijd op 28-11-1789 te Leiden met Johannes (Jan) van NIEROP, 57 jaar oud. Geboren te Zoeterwoude, gedoopt (RK) op 18-01-1732 te Zoeterwoude (bron: NA dtb Zoeterwoude, aktenummer: 6-124), begraven op 09-03-1799 te Leiden, Valkenbolwerk. op 67-jarige leeftijd (bron: Huwelijksbijlage Marijtje van Immerseel (1816)), zoon van Pieter Jansz van NIEROP en Annetje Arisse ONDERWATER. {Hij was eerder ondertrouwd op 18-10-1771 te Leiden (bron: GAL schepenhuwelijken, aktenummer: N-064v), gehuwd op 39-jarige leeftijd op 09-11-1771 te Leiden met Pieternella van ZELST. Geboren circa 1736 te Sprang [bij Capelle in NB], overleden te Leiden, begraven op 07-02-1785 te Buiten Leiden (bron: dtb Leiden, naar buiten begraven). {Zij was eerder ondertrouwd op 11-04-1760 te Leiden (bron: GAL schepenhuwelijken, aktenummer: M-125v), gehuwd op 26-04-1760 te Leiden, gehuwd voor de kerk op 26-04-1760 te Leiden (RK) met Cornelis BAKKER. Lakenvolder, geboren circa 1730, overleden te Leiden, begraven op 23-03-1770 te Oegstgeest (bron: NA Ga Oegstgeest (datum is van aangeven), aktenummer: 11A:I-96). {Hij was eerder gehuwd circa 1755 met Catharina (Trijntje) Pieters van LEEUWEN. Geboren circa 1730, overleden circa 1759 te Leiden?}} Hij was eerder ondertrouwd op 25-03-1785 te Leiden (bron: GAL schepenhuwelijken, aktenummer: O-016v), gehuwd op 53-jarige leeftijd op 16-04-1785 te Leiden met Maria (Marijtje) van NOORT, 50 jaar oud. Geboren te Hazerswoude, Rijndijk (bron: doop), gedoopt (RK) op 09-01-1735 te Hazerswoude (getuige(n): Willem Hendrikse van Noort en Barber Pieters van Noort) (bron: NA dtb Hazerswoude, aktenummer: 10-129), begraven op 02-05-1789 te Leiden, Valkenbolwerk op 54-jarige leeftijd (bron: Huwelijksbijlagen Marijtje van Immerseel (1816)), dochter van Hendrik Pietersz van NOORT en Agatha (Aagie) Jans van ZIJL.}}
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Adrianus van IMMERSEEL (VI.10).
Gedoopt (RK) op 17-05-1768 te Zoeterwoude (getuige(n): Jan van Immerzeel en Mary Verdel) (bron: DTB Zo 6-203, aktenummer: 6).
Overleden op 26-05-1817 om 17.30 uur te Rijpwetering, huis nr 360 op 49-jarige leeftijd (bron: NA BS Alkemade, aktenummer: 30).
Ondertrouwd op 13-12-1799 te Alkemade (bron: HNA dtb Alkemade, aktenummer: 9-207).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-12-1799 te Oude Wetering.
Echtgenote is Catharina (Trijntje) Klaasse HOGENDORP, 35 jaar oud (VI.11).
Geboren te Oud Ade (bron: huw.), gedoopt (RK) op 04-06-1764 te Rijpwetering (getuige(n): Claas Gerrets Hogendorp en Neeltje Gerrets Hogendorp) (bron: NA dtb Alkemade).
Overleden op 01-05-1835 om 04.00 uur te Rijpwetering op 70-jarige leeftijd (bron: NA BS Alkemade).
Dochter van Nicolaus (Klaas) Lourise HOGENDORP, timmerman, en Anna (Antje) Gerritsze SPIJKERMAN. {Zij was eerder ondertrouwd op 19-04-1793 te Oudewetering (bron: dtb Alkemade, gerecht, aktenummer: 9-39), gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-05-1793 te Oudewetering met Pieter Pietersz van EGMOND, 52 jaar oud. Geboren te Rijpwetering (bron: otr.), gedoopt (RK) op 09-03-1741 te Rijpwetering (bron: dtb Alkemade, aktenummer: 17-90), overleden op 23-06-1798 te Rijpwetering op 57-jarige leeftijd (aangifte door: Gerrit Melman) (bron: Ga Alkemade [datum is van aangeven], aktenummer: 19v scan 115), begraven te Rijnzaterwoude, zoon van Pieter Arisz van EGMOND en Marijtje IJsbrandse van der AAR.}
   2. v  Marijtje van IMMERSEEL (VI.12).
Geboren te Weijpoort (bron: doop), gedoopt (RK) op 02-09-1769 te Zoeterwoude (getuige(n): Jan Verdel en Maria Debois) (bron: NA dtb Zoeterwoude).
Overleden op 09-09-1769 te Zoeterwoude, 7 dagen oud (bron: Ga Zoeterwoude [datum is van aangeven], aktenummer: 7vii scan 49).
   3. m  Cornelis van IMMERSEEL (VI.13).
Gedoopt (RK) op 16-03-1771 te Zoeterwoude (getuige(n): Jan Verdel en Wilmijntje van der Spek) (bron: NA dtb Zoeterwoude).
   4. m  Jacobus van IMMERSEEL (VI.14). 1804 tuinbaas op het Huis Terwegen te Sassenheim, zonder beroep [1825], bouwman [1831], koopman [1849].
Gedoopt (RK) op 25-06-1772 te Zoeterwoude (getuige(n): Govert van der Poel en Antje Verdel) (bron: NA dtb Zoeterwoude).
Overleden op 15-04-1849 om 06.00 uur te Westerhoven NB op 76-jarige leeftijd (aangifte door: Jacobus Evers bouwman 28 jaar en Hendrik Adams bouwman 28 jaar) (bron: BS Westerhoven, aktenummer: 2).
Ondertrouwd op 17-07-1825 te Westerhoven NB (bron: datum is van 1e gebod).
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 31-07-1825 te Westerhoven NB.
Echtgenote is Petronella MOORS, 40 jaar oud (VI.15). Kraamster [1825], winkelierster [1858].
Geboren op 07-11-1784 te Westerhoven (bron: huw.akte).
Overleden op 26-01-1858 om 18.00 uur te Westerhoven op 73-jarige leeftijd (aangifte door: Johannes Francis Theus landbouwer 35 jaar, Jan Eevers landbouwer 62 jaar) (bron: BS Westerhoven, aktenummer: 2).
Dochter van Wilhelmus MOORS en Hendrina van VELTHOVEN, dochter van Jan van Velthoven en Maria van Zeeland.
   5. v  Maria (Marijtje) van IMMERSEEL (VI.17). Boerin.
Geboren te Zoeterwoude Dorp (bron: doop), gedoopt (R.K.) op 04-10-1773 te Zoeterwoude (getuige(n): Jan van Immerseel en Dirkie van der Mey) (bron: dtb Zoeterwoude, aktenummer: 6ii-215).
Overleden op 09-11-1839 om 19.30 uur te Zoeterwoude op 66-jarige leeftijd (aangifte door: Pieter Kooloos haar man en Hubertus van der Sit) (bron: BS Zoeterwoude, aktenummer: 56).
Ondertrouwd (1) op 05-04-1799 te Zoeterwoude (bron: ARA dtb Zoeterwoude, aktenummer: 12-26).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-04-1799 te Zoeterwoude.
Gehuwd voor de kerk op 21-04-1799 te Zoeterwoude (RK).
Echtgenoot is Arij van der LAAN, 40 jaar oud (VI.16).
Gedoopt (RK) op 14-06-1758 te Stompwijk (getuige(n): Leendert Leenderse Stolk en Marijtje Leend. Overgauw) (bron: ARA dtb, aktenummer: S3-6).
Overleden op 04-02-1815 om 14.00 uur te Zoeterwoude op 56-jarige leeftijd (bron: ARA BS Zo, aktenummer: 6).
Zoon van Leendert van der LAAN en Marijtje Ariens van FIOLEN.
Ondertrouwd (2) op 14-04-1816 te Zoeterwoude (bron: Huwelijkakte).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 24-04-1816 te Zoeterwoude.
Gehuwd voor de kerk op 24-04-1816 te Zoeterwoude (RK kerk "Sint Jan's Onthoofding").
Echtgenoot is Petrus (Pieter) COLOOS, 30 jaar oud (VI.18). Bouwman.
Geboren te Hazerswoude, de Bent, gedoopt (RK) op 20-04-1786 te Hazersoude (getuige(n): Ary Debis (oom) en Jannetje van der Salm (grootmoeder)) (bron: DTB Ha 9-233, aktenummer: 16).
Overleden op 17-06-1858 om 01.00 uur te Zoeterwoude op 72-jarige leeftijd (bron: BS Zo, aktenummer: 41), begraven op 21-06-1858 te Zoeterwoude (bron: bidprentje).
Zoon van Christiaan (Krijs) COLOOS, boer, en Cornelia van der MEIJ. {Hij is later gehuwd op 56-jarige leeftijd op 22-04-1842 te Zoeterwoude, gehuwd voor de kerk op 24-04-1842 te Zoeterwoude Zuidbuurt (RK kerk "Sint Jan's Onthoofding") met Maria (Marijtje) VELDHOVEN, 26 jaar oud. Boerendienstbode tot 1842 daarna bouwvrouwe, geboren op 05-03-1816 om 18.30 uur te Stompwijk (bron: B.S., aktenummer: 16), overleden op 22-02-1880 om 21.00 uur te Zoeterwoude wijk E nr 14 op 63-jarige leeftijd (bron: B.S., aktenummer: 22), begraven op 27-02-1880 te Zoeterwoude (bron: bidprentje), dochter van Simon VELDHOVEN, arbeider (1812), bouwman (1814-1818), en Barbara (Batje) BOL, landbouwster (1820). {Zij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 10-02-1860 te Zoeterwoude, gehuwd voor de kerk op 14-02-1860 te Zoeterwoude (RK) met Johannes (Jan) KORS, 36 jaar oud. Bouwman, geboren op 21-11-1823 om 21.00 uur te De Zilk onder Noordwijkerhout. (bron: BS Nwh collectie nr 13), overleden op 22-06-1897 om 09.00 uur te Zoeterwoude wijk E nr 17 op 73-jarige leeftijd (bron: BS Zo), begraven op 26-06-1897 te Zoeterwoude (bron: bidprentje), zoon van Klaas KORS, Bouwman (1823 hij was toen 37), en Jannetje DIRKSE.}}
   6. m  Joannes van IMMERSEEL (VI.19).
Geboren te Zoeterwoude, 't Waater (bron: doop), gedoopt (RK) op 27-12-1780 te Zoeterwoude (getuige(n): Jan Verdel en Isabella Horlemans) (bron: NA dtb Zoeterwoude).
Overleden op 15-01-1781 te Zoeterwoude, 19 dagen oud (bron: NA Ga Zoeterwoude [datum is van aangeven], aktenummer: 7viii sc. 85).