Woordenlijst


genealogie Omvat alle nakomelingen in mannelijke lijn van een persoon, stamboom.

kwartier Voorouderlijst van vader- & moederszijde.
kwartierstaat In generaties gerangschikte lijst van de wettige voorouders van een bepaald persoon.

parenteel Groep bloedverwanten als afstammelingen van één bep. ouder of bep. ouderpaar.
patronimicum Van een voornaam afgeleide achternaam.
probant De persoon waarop de kwartierstaat van toepassing is.

stamreeks In generaties gerangschikte opgave van iemands wettige voorouders in rechte mannelijke lijn.

Vormgeving door: Cool 64 Webdesign