Parenteel van Christiaan Antoon (de Fries)

Generatie I
I.1 Antoon TUINSENS. Relatie met Leisbeth Baarends.
Uit deze relatie:
1. m Barend ANTOON (II.1), arbeider, geboren circa 1747 te Norden in Pruisisch Oostvriesland, overleden op 24-05-1831 om 09.30 uur te Zegwaart, aktenummer 18:
In het jaar 1831 den 24e mei des nademiddags ten half een ure zijn voor ons Martinus van Grauwenhaan schout ende ambtenaar van de Burgelijke Staat der gemeente van Zegwaart provincie Zuid Holland kanton Voorburg gecompareerd Johannes van Radingen oud 63 jaren van beroep arbeider woonende in deze gemeente in nr 129 goede bekende en gebuur toezicht hebbende en Lambertus van der Does oud 39 jaaren van beroep meester timmerman mede wonende in deze gemeente in nr 131 gebuur en getuige die ons verklaard hebben dat op heden den 24e dezer maand mei des voordemiddags circa ten half tien uuren, Barend Antoon, oud vier en tachtig jaren geboren in Norden in Pruisisch Oostvriesland en wonende alhier van beroep arbeider weduwnaar/zijnde de familie en voornaam van zijn overleden huisvrouw alhier onbekend/ en zoon van Antoon Tuinsens en Leisbeth Baerends, in het huis nr 129 staande aan den Horn binnen deze gemeente is overleeden.
En is deeze acte van overlijden, na gedane voorlezing getekend door ons en de getuige, verklarende Johannes van Radingen zijn naam niet te kunnen schrijven.
[w.g.] M.v. Grauwenhaan, Ls van den Does.
2. m Gerhard ANTOON (zie II.2).


Generatie II
II.2 Gerhard (Gerrit, Geert) ANTOON (ANTONIES), arbeider, geboren op 18-03-1752 te Norden in Pruisisch Oostvriesland (bron: datum in reg. civique van 1811 van Zoetermeer), overleden op 18-04-1823 om 17.00 uur te Zegwaart op 71-jarige leeftijd, aktenummer 27:
In het jaar 1823 den negentiende der maand April des voordemiddags ten half elf ure zijn voor ons Martinus van Grauwenhaan schout ende ambtenaar van de Burgelijke Staat der gemeente van Zegwaart provincie Zuid Holland kanton Voorburg gecompareerd Barend Antoon toezicht hebbende oud zesenzeventig jaaren van beroep arbeider woonende in deze gemeente in nr 129 en Pieter Lamens gebuur oud 38 jaaren van beroep arbeider en mede wonende in deze gemeente in nr 98 welke ons verklaard hebben dat op den achttiende dezer maand april des nademiddags ten vijf uuren, Gerrit Antoon, gehuwd met Geertje Rip van beroep arbeider oud twee en zeventig jaren geboren in Norden in Pruisisch Oostvriesland en mede wonende in deze gemeente, zoon van Antoon Tuinsens en Leisbeth Baarends, in het huis nr 145 aan de Zegwaartschenweg binnen deze gemeente is overleeden.
En heeft de getuige deeze acte van overlijden, nadat hem deselve was voorgelezen nevens ons onderteekend verklaarende Barend Antoon zijn naam niet te kunnen schrijven.
[w.g.] M.v. Grauwenhaan, Pieter Lamers.
Ondertrouwd op 30-09-1785 te Bleiswijk (bron: trouwregister van de nh Kerk nr.4 blz.90).
Den 30 september 1785 in ondertrouw opgenomen Gerrit Antonies j.m. geboren te Norden en Geertje Ribbek j.d. geboren te Moerkapel beide wonende alhier. Alhier getrouwd 16-10-1785 na drie gewone voorstellen.
Aantekening in het gaarderregister van Bleiswijk:
September 23 sept. 1785 Gerrit Antonies j.m. geboortig van Norden met Geertje Ribbek j.dr. geboortig van Moercapel en beide woonende alhier, gratis.
Met
Geertje Rubke, 27 jaar oud, geboren te Moerkapelle, gedoopt (Luthers) op 09-07-1758 te Gouda, getuige Maria Duif (bron: doopboek nr. 36) vader Christiaan Rijpke, moeder Grietje Wellen. Geertje was de 8e in een gezin van 10 kinderen. Overleden op 07-09-1835 om 12.00 uur te Zegwaart op 77-jarige leeftijd, aktenummer 37:
Op heden den achtste september 1835 des voormiddags half elf ure zijn voor ons Willem van Galen burgemeester ambtenaar van de Burgelijke Stand te Zegwaart, provincie Zuid Holland verschenen Jan Vleggeert oud 60 jaren arbeider en Lucas David van Steenhoven oud 30 jaren arbeider beide in deze gemeente woonagtig die ons hebben verklaard dat op de zevende september 1835 des middags te twaalf ure in het huis no 96 in deze gemeente overleden is Geertruida Ripping geboren te Zevenhuizen oud 76 jaren gewoond hebbende in deze gemeente zonder beroep weduwe van Gerrit Anton zijnde de namen haren overleden ouders de declaranten onbekend en dat zij declaranten zijn de geburen van de overledene.
En is deze acte na gedane voorlezing door de beide declaranten en ons burgemeester ondertekend.
[w.g.] Jan Vleggeert, L.D. van Steenhoven, W.v.Galen.).
Uit dit huwelijk:
1. Christiaan ANTOON (de Fries)(m): arbeider, geboren te Zevenhuizen (bron: huwelijk), gedoopt nh op 11-12-1785 te Bleiswijk, getuige Cornelia Aken (bron: doopregister nr 2 blz 200).
Den 11 december (1785) gedoopt Christiaan de vader Gerrit Antonies de moeder Geertje Rubke de getuige Cornelia Aken
overleden op 05-01-1849 om 10.00 uur te Zegwaart, Molenweg 100 op 63-jarige leeftijd, aktenummer 2:
Op heden den zesde januarij 1849 zijn voor ons Willem van Galen burgemeester ambtenaar van de Burgelijke Stand te Zegwaart, provincie Zuid Holland verschenen Christiaan van der Vree oud 65 jaren kleerenmaker en Pieter Wijland oud 47 jaren Plaatselijke Bode beide alhier woonagtig die ons hebben verklaard dat op de vijfde januarij 1849 des morgens ten tien ure in het huis no 100 in deze gemeente overleden is Christiaan Anton oud 71 jaren arbeider wonende binnen deze gemeente zijnde de datum van geboorte ontgaan, de namen en voornamen der ouders van den overledene den aangevers onbekend en dat zij declaranten zijn geburen van de overledene.
En is deze acte na gedane voorlezing door de declaranten en ons ambtenaar voornoemd ondertekend.
De andere kinderen uit het gezin van Christiaans ouders waren:
2. Berend ANTOON(m): nh gedoopt op 26-11-1786 te Bleiswijk, getuige: Marij Hordijk
3. Leen ANTOON(m): nh gedoopt op 27-04-1788 te Bleiswijk, getuige: de moeder.
4. Hannes ANTOON(m): nh gedoopt op 27-04-1788 te Bleiswijk getuige: Ariaantje Rubke. Overleden op 06-11-1788 te Bleiswijk, 193 dagen oud
5. Hannes ANTOON(m): nh gedoopt op 11-10-1789 te Bleiswijk, geen getuige vermeld.
6. Lena ANTOON(v): geboren op 15-09-1792 te Zevenhuizen, gedoopt (nh) op 30-09-1792 te Zevenhuizen, getuige: de moeder. Overleden op 31-08-1829 om 19.00 uur te Zegwaart op 36-jarige leeftijd, aktenummer 54:
In het jaar 1829 de eerste der maand september des voordemiddags ten half elf ure zijn voor ons Martinus van Grauwenhaan burgemeester ende ambtenaar van de Burgelijke Staat der gemeente van Zegwaart provincie Zuid Holland kanton Voorburg gecompareerd Hendrik van der Smit oud twee en veertig jaaren van beroep arbeider woonende in deze gemeente in nr 96 als echtgenoot toezicht hebbende en Johannes Cornelis Dannijs oud 29 jaaren van beroep schoenmaker mede wonende in deze gemeente in nr 97 gebuur en getuige welke ons verklaard hebben dat op den eenendertigste der maand augustus jongstleden des avonds ten zeven uuren, Leena Antoon oud 39 jaaren zonder beroep geboren te Zevenhuizen en wonende alhier, gehuwd met Hendrik van der Smit voornoemd en dochter van Gerrit Antoon en van Geertje Rip, in het voorschreven huis nr 96 staande aan den Horn binnen deze gemeente is overleeden.
En hebben de declaranten deeze acte van overlijden, nadat dezelve hun was voorgelezen nevens ons onderteekend.
[w.g.] M.v. Grauwenhaan, Hendrik van der Smit, I.C.Dannijs.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-11-1813 te Zegwaart, met Hendrik van der Smit, Hendrik, 31 jaar oud, werkman, geboren te Bleiswijk, gedoopt (nh) op 22-09-1782 te Bleiswijk, overleden op 09-08-1848 te Hazerswoude.
7. Harmen ANTOON(m): geboren op 18-03-1798 te Zegwaart, gedoopt (nh) op 01-04-1798 te Zoetermeer getuige: de moeder.